Študijska potovanja

Zavod Liminal izvaja študijska potovanja z namenom izobraževanja in senzibilizacije za družbeno-socialne in medkulturne teme. Pri tem se zavzema za promocijo mednarodne solidarnosti in sodelovanja z ljudmi iz držav v razvoju. Naša študijska potovanja sledijo načelom odgovornega turizma, s tem pa cilju uresničevanja 8. milenijskega razvojnega cilja vzpostavitve globalnega partnerstva za razvoj. Specializirani smo za … Continue reading