O zavodu

Zavod Liminal je neodvisna, nevladna, civilnodružbena in nepridobitna organizacija prvenstveno usmerjena v raziskovalne in razvojne dejavnosti. Liminal je bil ustanovljen 11.1.2008 v Ljubljani, z namenom promocije antropoloških terenskih raziskav in njihove družbene uporabnosti ter angažmaja.

Z Liminalom želimo ustvariti fluidni prostor stika med različnimi diskurzi. Etimologija izraza liminal nas povede vse do latinskega “limen”, ki dobesedno označuje “prag” in s tem implicira vse vmesno, hibridno, mejno, (ob)robno in dvoumno, predvsem pa tisto, kar se odpira, tako navzven kot navznoter. Liminal je območje prehoda, “začasno osvobojeno ozemlje”, ki ukinja ustaljene limite duha, misli in delovanja, ter s to ukinitvijo odpira pot novim perspektivam in shemam.

%d bloggers like this: