Poslanstvo

Zavod Liminal pri opravljanju svoje dejavnosti upošteva naslednja temeljna načela:

  • Je neodvisna, nevladna (NVO), civilnodružbena in nepridobitna organizacija, ki akademski svet povezuje z neakademskim, ne dela razločkov med elitnimi in popularnimi kulturami, znanstveni diskurz pa povezuje z umetniškimi praksami. Metode in teoretske domneve prenaša iz ene znanstvene discipline v drugo in s tem ustvarja nove in alternativne povezave oziroma obnavlja vezi, ki so bile med disciplinami pretrgane. Zavzema se za nove strategije in metode ter za vzpostavljanje kolektivne raziskovalne vneme, s čimer promovira projektno razmišljanje.
  • Promovira terenske raziskave, antropološke analize in njihovo družbeno uporabnost.
  • Promovira, opravlja raziskave in uporablja znanstvena dognanja s področja humanistike in družboslovja. Veščine družboslovnih in humanističnih ved uporablja na področjih obče družbene stvarnosti in vsakdanjega življenja.
  • Skrbi za pretok informacij, širitev znanja, organizira delavnice, simpozije, seminarje, okrogle mize, javne tribune in konference. Izobražuje, usposablja in izpopolnjuje na področju družboslovja, humanistike, kulture, umetnosti in drugih dejavnosti.
  • Raziskovalna dognanja, izsledke terenskih raziskav in študijskih poti objavlja ter promovira v tiskanih in elektronskih publikacijah ter avdiovizualnih medijih in dugih umetniških praksah. Na ta način interdisciplinarno in izobraževalno pristopa k družbeno pomembnim temam. S tem tudi prispeva k povezovanju in širitvi znanstvenih ter umetniških znanj.
  • Organizira študijska potovanja z namenom izobraževanja in senzibilizacije za družbeno-socialne in medkulturne teme.
  • Kar zadeva mreženje, spodbuja sodelovanje z organizacijami, ki prihajajo z različnih področij znanosti, kulture in umetniških praks. Ustvarja nove povezave znotraj antropologije in nasploh v sferi humanistike ter družboslovnih ved.
  • Kontinuirano usposablja ter izobražuje članice in člane zavoda. Izobražuje zainteresirano javnost in ji svetuje.
%d bloggers like this: