RAZISKOVALNI CENTER

Deluje kot notranja organizacijska enota v okviru zavoda in je bil ustanovljen z namenom omogočanja hitrejšega razvoja in smotrnejše koordinacije tako temeljnega kot aplikativnega in razvojnega raziskovanja.

Zavod Liminal opravlja temeljne, aplikativne in razvojne raziskave z najrazličnejših področij družbene stvarnosti.

Poudarja pomen holističnega pristopanja k raziskovanju, pri čemer se zanaša na senzibilnost antropoloških metod terenskega raziskovanja, ki jih dopolnjuje z drugimi kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskovalnimi metodami pridobivanja in analiziranja podatkov. Obenem se zavzema za uporabnost rezultatov izvedenih raziskav.

V navezavi na znanstvena dognanja s področja humanistike in družboslovja, pri čemer je v ospredju antropologija, se člani/ce Liminala ukvarjamo z empiričnimi, aplikativnimi, policy relevantnimi raziskavami, ekspertizami in svetovanji za potrebe vladnih in nevladnih, javnih in zasebnih organizacij ter pravnih in fizičnih oseb.

Pri Liminalu posebno pozornost posvečamo promociji in objavam rezultatov naših raziskovalnih dejavnosti.

Raziskovalna dejavnost Zavoda Liminal se odvija v okviru treh različnih vrst projektov:

  • projekti pridobljeni na mednarodnih razpisih in drugi mednarodni projekti;
  • projekti pridobljeni na domačih razpisih (ARRS, ministrstva in drugi naročniki);
  • projekti za znanega naročnika (komercialni projekti).

Vodja raziskovalnega centra je dr. Špela Kalčić.

%d bloggers like this: